سفارش تبلیغ
صبا


هم نفس با من بمان...

با سکوت خیلی از مشکلها خودبه خود حل میشه


                          وقتی میخوای کسی ندونه که عاشقی


وقتی بخوای هیچکس نفهمه دلگیری


                          وقتی نخوای کسی بدونه ازش بدت میاد


و حتی وقتی که داری تو تنهایی پرپر میزنی


سکوت چقدر میتونه به آدم کمک کنه

                وقتی به وقتش ازش استفاده کنیم....اماخیلی وقتها


نباید سکوت کردوما سکوت میکنیم


                         مثل وقتی که آخرین فرصت و

 


                       برای گفتن دوست دارم از دست میدیم!!!
 

                                                                          

«زهر شیرین»

تو رامن زهرشیرین خوانم ای عشق،

که نامی خوشتراز اینت ندانم

وگر هرلحظه رنگی تازه گیری،

به غیراز زهرشیرینت نخوانم

تو زهری زهرگرم سینه سوزی،

تو شیرینی که شورهستی از توست.

شراب جام خورشیدی که جان را

نشاط ازتو،غم ازتو،مستی ازتوست

به آسانی مرا ازمن ربودی

درون کوره غم آزمودی

دلت آخربه سرگردانیم سوخت

نگاهم رابه زیبایی گشودی

بسی گفتند:«دل از عشق برگیر!

که،نیرنگ است وافسون است وجادوست!!

ولی ما دل به اوبستیم ودیدیم

که او زهراست اما...نوش داروست!

چه غم دارم که این زهر تب آلود،

تنم را درجدایی می گذارد

ازآن شادم که درهنگامه درد

غمی شیرین دلم را مینوازد.

اگرمرگم به نامردی نگیرد

مرا مهرتو در دل جاودانیست.

وگر عمرم به ناکامی سرآید،

تورا دارم که مرگم زندگانیست.

«فریدون مشیری»


نوشته شده در شنبه 90/2/24ساعت 4:9 عصر فریاد غزل مرحم قلب شکسته ام باش ( ) | |


پیچک دات نت قالب جدید وبلاگ